HƯỚNG DẪN TRA CỨU GIÁ ĐẤT, ĐƠN GIÁ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Truy cập vào Website của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: http://stnmt.binhduong.gov.vn
Nhấp vào mục
“Tra cứu giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất”


Giao diện mục
“Tra cứu Giá đất, đơn giá chuyển mục đích sử dụng đất”
, bao gồm 4 mục:
-
Tra cứu giá đất
: để tra cứu giá đất, đơn giá chuyển mục đích sử dụng đất tham khảo.
-
Hướng dẫn sử dụng
: để xem hướng dẫn sử dụng.
-
Giá chuyển mục đích
: để tra cứu đơn giá chuyển mục đích sử dụng đất tham khảo.
-
Thông tin phần mềm
: thông tin ứng dụng, ngày cập nhật.


Bước 1:
Nhấp chuột vào mục
“Tra cứu giá đất”
để tra cứu giá đất, đơn giá chuyển mục đích sử dụng đất

Bước 2:
Trên màn hình trang
“Tra cứu giá đất”
Quý khách chọn thông tin địa chỉ thửa đất, bao gồm:
“Huyện, thị xã, thành phố”
;
“Xã, phường, thị trấn”
“Vị trí thửa đất”
.
Thông tin vị trí thửa đất lựa chọn như sau:
- Nếu thửa đất tiếp giáp đường chính thì chọn là
“Mặt tiền”

- Nếu thửa đất tiếp giáp đường hẻm mà có bề rộng mặt đường trên 4 mét thì chọn là
“Hẻm trên 4m”

- Nếu thửa đất tiếp giáp đường hẻm mà có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thì chọn là
“Hẻm dưới 4m”Bước 3:
Nhập tên
“Tuyến đường”
. Khi Quý khách nhập thông tin tên đường Phần mềm sẽ liệt kê những đoạn đường để Quý khách xem giá đất.
Lưu ý: Quý khách có thể nhập chữ Tiếng việt không dấu và không cần nhập đầy đủ. Phần mềm sẽ tự lọc những tên đường giống thông tin Quý khách nhập vào để cho Quý khách tự lựa chọn.
Ví dụ: Đường Đại lộ Bình Dương


Bước 4:
Bấm chọn
“Xem”
để tra cứu giá đất, đơn giá chuyển mục đích sử dụng đất của đoạn đường cần tra cứu.


Sau khi bấm chọn
“Xem”
, kết quả tra cứu giá đất cụ thể như sau:
Trường hợp tính đơn giá chuyển mục đích sang đất Sản xuất kinh doanh hoặc đất thương mại dịch vụ cần nhập số năm sử dụng đất
Tra cứu giá đất theo từng vị trí:

Đất nông nghiệp


Đất phi nông nghiệp tại các xã


Đất phi nông nghiệp tại các phường, thị trấn


Tra cứu đơn giá chuyển mục đích sử dụng đất