THÔNG TIN SẢN PHẨM

ỨND DỤNG
TRA CỨU GIÁ ĐẤT, ĐƠN GIÁ CHUYỂN MỤC ĐÍCH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Phiên bản: ngày 03.03.2017)


Đơn vị phát triển:
Phòng Tư vấn Đất đai
Văn phòng Đăng ký đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương


Tác giả:
Hồ Hữu Nam (0919.887.087)

***********************

Xin vui lòng gửi thông báo lỗi của chương trình nếu có về địa chỉ Email: phanmemtracuugiadat@gmail.com